Bilişim Hukuku

     

 

  Bilişim Hukuku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Adli Bilişim Hukuku
 • Siber Güvenlik Hukuku
 • Elektronik Haberleşme Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • E-imza
 • E- Ticaret
 • Erişim Engelleme
 • İçerik Kaldırtma
 • Unutulma Hakkı
 • Lisans Sözleşmelerinin Tüm Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ar-ge istisna ve muafiyetlerin takibi
 • Teknoloji Geliştirme ve Serbest Bölge Mevzuat süreçlerinin yürütülmesi ve şirketlere danışmanlık yapılması
 • İnternet vasıtasıyla gerçekleştirilen ihlalerin takibi ve sonuçlandırılması
 • İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması 
 • İnternet içerik sağlayıcıları ve yer sağlayıcılara danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Türk Hukuk Sisteminde Bilişim Suçları
 • Ağ Güvenliği
 • İnternet Hukuku
 • E-Devlet
 • Yeni Nesil Bilişim Sistemleri
 • Veri temelli Ekonomilerde Big Data ve Analitik CRM Uygulamaları
 • AB Veri Koruma Hukuku
 • Veri Koruma Hukuku