GDPR ( GENERAL DATA PROTECTION REGULATION )

  GDPR 30 05 2018 GDPR, bir yılda hayatımıza çok daha şeffalık ve netlik getirdi. AB üyesi ülkelerin yanı sıra AB üyesi olmayan ülkelerdeki AB vatandaşları


"ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINMASI GEREKEN YETERLİ ÖNLEMLER” İLE İLGİLİ KURUL KARARI YAYIMLANDI

31.08.2018 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 6'nın ilgili kısmında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği yeterli önlemlerinde alınması gerektiği hükme bağlanm


KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN İLK İKİ KARARI YAYIMLANDI

25.01.2018 Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından, 25.01.2018 tarihli ve 30312 Sayılı Resmi Gazete'de, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 15. maddesinin 6.fıkrası gereğince kendisine t